Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra fyziky zabezpečuje výučbu v rámci bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na FEI STU a FIIT STU.

Informácie k poskytovaným predmetom v rámci

Katedra zabezpečuje doktorandské štúdium v odboroch

  • Fyzika kondenzovaných látok a akustika
  • Fyzikálne inžinierstvo