Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedecký výskum na Katedre fyziky je orientovaný najmä na fyziku kondenzovaných látok, biofyziku ale aj na rozvoj metodiky pre vyučovanie fyziky na technických univerzitách. V posledných rokoch bola výskumná aktivita zameraná na nasledovné témy:

Rôzne realizácie monomolekulárneho nanospoja na báze azobenzénu