Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave                                    
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1
Slovenská republika

Tel.: (02) 60291 297
Fax: (02) 65427 427
Vedúci katedry:  prof. Ing. Július Cirák, CSc.
Sekretariát:Zuzana Váciová
správca web-stránok:  Mgr. Martin Konôpka, PhD.
Posledná aktualizácia: 2011/02/21