Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Témy pre doktorandské štúdium na katedre fyziky

V prípade záujmu o niektorú z tém kontaktujte zodpovedajúceho vedúceho cez e-mail alebo priamo osobne na katedre.
 • Fyzika kondenzovaných látok akustika
  1. Štúdium dynamických procesov prebiehajúcich v dvojdimenzionálnych štruktúrach,
   doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
  2. Štúdium elektrických vlastností transportných proteínov v biomembránach,
   Prof. Ing. Július Cirák, PhD.
  3. Možnosti štúdia dynamiky topologických defektov v supravodičoch,
   doc. RNDr. Pavol Valko, PhD
  4. Tenkovrstvové tranzistorové štruktúry na báze a-Si: H s veľmi tenkou izolačnou vrstvou,
   Prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc
  5. Časovo-závislý kvantový transport elektrónov v nanoštruktúrach
   doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
  6. Elektrické vlastnosti vodivých polymérov a uhlíkových nanotrubíc,
   doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
 • Elektrotechnológie a materiály
  1. Tenkovrstvové tranzistorové štruktúry na báze a-Si:H s veľmi tenkou izolačnou vrstvou,
   Prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc
 • Fyzikálne inžinierstvo
  1. Fyzikálne vlastnosti vrstiev Langmuira-Blodgettovej pre molekulárnu elektroniku,
   Prof. Ing. Július Cirák, PhD