Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra fyzikyVedúci katedry prof. Ing. Július Cirák, CSc.    tel. (02) 60291 138
Zástupca vedúceho katedry  doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Tajomník Mgr. Marek Vančo, PhD.
SekretariátZuzana Váciová   tel. (02) 60291 297

Ľudia na katedre / Výučba / Výskum