8. ELEKTROSTATICKÉ POLE VO VÁKUU

8.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE VO VÁKUU

8.2 VODIČ V ELEKTROSTATICKOM POLI

8.3 ELEKTROSTATICKÉ POLE V DIELEKTRIKU

8.3.1Sily medzi nabitými telesami v dielektriku
8.3.2Dipól vo vonkajšom elektrickom poli
8.3.3Polarizácia dielektrika, vektor polarizácie
8.3.4Vektor elektrickej indukcie
8.3.5Materiálové charakteristiky dielektrika

8.4 KAPACITA, ENERGIA ELEKTROSTATICKÉHO POĽA