13. ÚVOD DO KVANTOVEJ FYZIKY

13.1 EXPERIMENTY VEDÚCE K VZNIKU KVANTOVEJ FYZIKY

13.2 STAVBA ATÓMOV

13.3 FOTÓNY A DUALIZMUS VLNOVÝCH A KORPUSKULÁRNYCH VLASTNOSTÍ

13.4 SCHRÖDINGEROVA ROVNICA

13.5 APLIKÁCIE SCHRÖDINGEROVEJ ROVNICE