10. MAGNETOSTATIKA

10.1 MAGNETICKÉ POLE A JEHO PREJAVY

10.2 AMPÉROVA SILA

10.3 MAGNETICKÝ MOMENT PRÚDOVEJ SLUČKY

10.4 MAGNETICKÉ POLE V LÁTKE

10.5 GAUSSOVA VETA PRE MAGNETICKÝ TOK

10.6 MAGNETICKÝ VEKTOROVÝ POTENCIÁL